رویه ارسال سفارش

تمامی سفارشات توسط شرکت کالا رسان چاپار به سراسر کشور ارسال خواهند شد. گیاهان توسط کارتن‌های مخصوص برای هر گلدان بسته‌بندی و در نهایت در یک کارتن کلی قرار خواهند گرفت. 

35 هزار تومان هزینه ارسال برای تمامی سفارشات کمتر از 350 هزار تومان و تمامی سفارشات بالای 350 هزار تومان به صورت رایگان به سراسر کشور است.