نحوه ثبت سفارش

شما می‌توانید سفارش خود را از طریق خرید از سایت و یا در صورت مشکل درگاه پرداخت سایت و … می‌توانید سفارش خود را از طریق تماس با شماره 09100823994 و هماهنگی برای واریز کارت به کارت انجام دهید.