انواع گیاهان آپارتمانی

آگلونما سفید برفی

گیاه آگلونما سفید برفی یکی از گیاهان آپارتمانی با نگهداری ساده‌ است. مهمترین نکته‌ای که برای نگهداری این گیاه بایستی رعایت کنید آبیاری این گیاه پس از خشک شدن کامل خاک آگلونما است.

این گیاه برای خانه‌های کم نور مقاوم است اما در مقابل سرمای محیط آسیب‌پذیر است. اگر قصد دارید یک آگلونما سرحال داشته باشید کودهای آپارتمانی هیومیک اسید، کود 10 52 10، کود 20 20 20 و کود 36 12 12 برای گیاه آگلونما سفید برفی مناسب است.

آگلونما سفید برفی
آگلونما سفید برفی

برگ انجیری مونسترا (Swiss cheese plant)

مونسترا
مونسترا

زاموفیلیا بلک یا مشکی (zamiifolia black)

زاموفیلیا بلک 4 شاخه
زاموفیلیا بلک